Sweets & Bakers

TAJMAHAL SWEETS
Gandhi Chowk,Nandyal
Ph: 08514-240976
SRI GURUMURTHI SWEETS
Sreenivasa Nagar,Nandyal
Ph:9908531568
PEVIS BAKERY
N.K.Road,Nandyal
Ph: 08514-248001
SRI RAMA GHEE SWEETS
Sanjeeva Nagar,Nandyal
Ph: 08514-247247
BALAJI JAGDISH MITHAI BHANDAR
SanjeevaNagar, Nandyal
Ph: 08514-248882
SRI DURGA SWEETS
Gandhi Chowk Nandyal
Ph: 9885393731
SRI GURUMURTHI SWEETS
Sreenivasa Nagar,Nandyal
Ph:9908531568
PEVIS BAKERY
N.K.Road,Nandyal
Ph: 08514-248001
SIVA REDDY SWEETS
Sreenivasa Nagar,Nandyal
Ph: 9849404411
Sweets & Bakers
Sweets & Bakers