Surgeons
DR.B.SHARATH CHANDRA
SANJEEVNI NURSING HOME
Srinivasa Nagar,Nandyal
Ph: 08514-222882
DR.D.RAI
SAI VANI HOSPITAL
Dhanyalpuram Gate ,Nandyal
Ph: 08514-225777
DR.GELIVI SAHADEVUDU
GELIVI NURSING HOME
Byrmal Street,Nandyal
Ph: 08514-243502
DR.INTI AADINARAYANA
VIJAYA HOSPITAL
Near Raitu Bazaar,Nandyal
Ph: 08514-243030
DR.S.ANJANEYULU
SRI SAIRAM HOSPITAL
Srinivasa center,Nandyal
Ph: 08514-240445
DR.S.SHYAM NANDAN REDDY
SUMITRA HOSPITAL
Srinivasa Nagar,Nandyal
Ph: 08514-220785