Opticians
DR.A.VIJAYA BHASKAR REDDY
NAYANA EYE CARE & RESEARCH CENTER
Behind R.K.Colour Lab,Srinivasa Nagar
Nandya. Ph: 08514-225149
DR.B.P.V.SUBBA REDDY
SRI SRINIVARA NETRALAYAM
Srinivasa Nagar,Nandyal
Ph: 08514-243482
DR.N.C.LAKSHMAIAH
SWAMY SUPER SUPER SPECIALITY
NETRALAYAM
Satya Sai Kalyana Mandapam
Sanjeeva Nagar, Nandyal
Ph: 08514-225999