Gynaecologists
DR.A.DHANALAKSHMI
SRI DURGA NURSING HOME
Balaji Complex,Nandyal
Ph: 08514-241633
DR.A.NAGA REKHA
R.K.HOSPITAL
Padmavati Nagar,Nandyal
Ph: 08514-247560
DR.B.KALPANA REDDY
R.R. HOSPITAL
R.S.Road,Chamkalva Center
Nandyal. Ph: 08514-222212
DR.B.MADHAVI
SANJEEVNI NURSING HOME
Srinivasa Nagar, Nandyal
Ph: 08514-222882
DR.C.NAGAMANI
MADHU MANI NURSING HOME
Balaji Complex,Nandyal
Ph: 08514-243210
DR.JYOTHI VANI REDDY
SAI VANI HOSPITAL
Dhaniayal Puram Gate, Nandyal
Ph: 08514-240266,225777
DR.N.ARUNA KUMARI
NERAVATI HOSPITAL
Gandhi Chowk,Nandyal
Ph: 08514-246136
DR.PESALA SUNITHA
JABILLI CHILDRENS HOSPITAL
Beside Syndicate Bank
Nandyal. Ph: 08514-22562
DR.S.NARMADA
NARMADA HOSPITAL
Bypass Road,Nandyal
Ph: 08514-247531
DR.S.VASUDHA RANI
SUMITRA NURSING HOME
Srinvasa Nagar,Nandyal
Ph: 08514-242414
DR.U.LAKSHMI SOWJANYA
LIFE HOSPITAL
Noonepalli, Nandyal
Ph: 08514-245334