Ent
DR.C.MADHUSUDHAN RAO
MADHU MANI NURSING HOME
Balaji Complex, Nandyal
Ph: 08514-243210
DR.N.VINODH KUMAR
NERAVATI HOSPITALS
Gandhi Chowk,Nandyal
Ph: 08514-2246136,221111
DR.V.ANIL KUMAR
THIRUMALA PUNEETH ENT &
SKIN HOSPITAL
Sanjeeva Nagar Gate, Nandyal
Ph: 08514-245726