Diagnostics
THYROCARE COLLECTION CENTER
Sadik: 9347853566
​Upstairs Surya Home Needs,
Behind C.P.Complex ,Nandyal
Ph: 08514-201043
MEDILAB DIAGNOSTIC
Behind D.R.Rami Reddy Hospital
Byrmal Street, Nandyal
Ph: 9290530109
SRI VENKATA SAI DIABETIC
Mobile Lab Services
R. Venkatesh
Saibaba Nagar,Nandyal
Cell: 9701318022
ASWANI DIAGNOSTIC SERVICES
Srinivasa Nagar Main Road ,Nandyal
Ph: 08514-222222,247474
LOTUS DIAGNOSTIC CENTER
Sanjeeva Nagar Nandyal
Ph: 08514-220044,221144
M.M.LAB DIAGNOSIS
Polytechnic Collage Road,Nandyal
Ph: 9392251521,9642668014
MEDINOVA DIAGNOSTIC SERVICES
Srinivasa Nagar, Nandyal
Ph: 08514-245025,245125
VIMALA LAB
Pradeep
Near Municipal High School, Nandyal
Ph: 9885202201